Huren of verhuren? Dan hebt u een plaatsbeschrijving nodig: een schriftelijke vaststelling van de staat van de woning op dat moment. Wettelijk verplicht voor huurwoningen, bij bouwwerken of de verkoop van een woning kiest u daar vrijwillig voor.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur

De wet verplicht elke huurder en verhuurder bij aanvang of einde van het huurcontract een plaatsbeschrijving of staat van bevinding op te stellen. Een huurder is namelijk wettelijk verplicht het pand in dezelfde staat als bij aanvang na te laten. Is er schade, dan leid je dat af uit de bevindingen van dat moment en de plaatsbeschrijving. Ze biedt natuurlijk ook bescherming aan de huurder.

Voorwaarden voor een geldige plaatsbeschrijving:

  • Huurder én verhuurder zijn akkoord met de inhoud van het verslag.
  • Het verslag dient getekend te zijn én gedateerd.
  • De beschrijving is voldoende gedetailleerd.
  • De expertise gebeurt voor intrede van de huurder of binnen de eerste maand van bewoning. Idealiter is het goed leeg op het moment van de expertise.
  • De plaatsbeschrijving wordt geregistreerd samen met de huurovereenkomst bij het bevoegde registratiekantoor binnen de twee maanden na aanvang van de huurovereenkomst.

Wil je zelf een plaatsbeschrijving opmaken? Dat mag. De wet verplicht niemand om beroep te doen op een expert.

Wij fungeren bij dit soort plaatsbeschrijvingen als onafhankelijk expert. Dit kan van essentieel belang zijn om latere discussies tussen huurder en verhuurder te vermijden. Dergelijke plaatsbeschrijvingen kunnen in de rechtbank worden gebruikt als bewijsmateriaal.

8 Do’s En Dont’s Voor Een Kwalitatieve Plaatsbeschrijving.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde werken

Ingrijpende verbouwing of andere bouwwerken gepland? Dan neemt u best het zekere voor het onzekere en laat u een PV van plaatsbeschrijving opmaken van de aanpalende eigendommen. Ongeacht of het nu om private of openbare eigendom (bijv. straat, voetpad, ...) gaat. Tip: vraag advies aan de bouwheer. Hij weet het best welke delen risico lopen bij de geplande werken. Een PV van plaatsbeschrijving wordt meestal opgesteld in opdracht van de bouwheer of aannemer. Het grote voordeel? Je vermijdt discussies met je buren en de overheid over eventuele schade die is veroorzaakt door de bouwwerken, bijv. scheuren, verzakkingen, waterinfiltratie, ...

Plaatsbeschrijving bij (ver)koop

Tussen het tekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akte verloopt vaak heel wat tijd. (± 3 - 4 maanden) Ondertussen staat de woning leeg of woont er iemand tijdelijk. Er kan dus ook schade ontstaan, al is het maar door een gebrek aan onderhoud. Misschien verdwijnen er in die maanden voorwerpen of worden onderdelen vervangen. Denk aan een oven of douchekraan die plots van een goedkoper model blijkt te zijn. Om al die redenen laat je ook bij het onderteken van een compromis een plaatsbeschrijving opmaken.

Plaatsbeschrijving door huis-raad experts? Eenvoudig én gemakkelijk

Onze expert maakt foto’s en registreert alle vaststellingen met een dictafoon. De audio-opname wordt vervolgens uitgetypt in een overzichtelijk verslag. Huurder en verhuurder geven mandaat aan de expert om in opdracht het verslag te ondertekenen na opmaak en finalisatie van de plaatsbeschrijving. Dit mandaat laat toe om de afwerking van een dossier snel en eenvoudig te laten verlopen. De verslagen moeten immers niet eindeloos heen- en weer gestuurd worden met de post om getekend te worden.

Het verslag wordt dan via mail naar de partijen verstuurd (PDF) en in gedrukte vorm naar het immokantoor of rechtstreeks naar partijen incl. een overzichtsafdruk van alle gemaakte foto’s. Indien gewenst kunnen de foto’s steeds digitaal bekomen worden.

Om de tegenstelbaarheid te garanderen heeft elke voldoende tijd om eventuele opmerkingen door te geven na ontvangst van de plaatsbeschrijving.

EGW

Bij elke plaatsbeschrijving bij verkoop of verhuur nemen wij de tellerstanden op van water, gas en elektriciteit. Wij zorgen ook steeds voor de nodige overnamedocumenten (eandis, farys, de watergroep, ...) om ervoor te zorgen dat de tellers vlot kunnen worden overgezet naar de nieuwe huurder of eigenaar.

Hoe wij een meerwaarde brengen

Vanuit onze kennis en jarenlange ervaring leveren wij een volledige en gedetailleerde plaatsbeschrijving inclusief foto’s. Je krijgt in eerste een digitaal rapport met de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren, daarna een gedrukt en definitief exemplaar.

Meer troeven?

  • Wij hebben een uitstekend oog voor detail
  • Wij hanteren een duidelijke en overzichtelijke structuur
  • Wij bieden juridische zekerheid wanneer er bij vertrek discussies ontstaan.

Wat kost een plaatsbeschrijving?

Wij hanteren duidelijke en eenvoudige tarieven. Voor plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur en plaatsbeschrijvingen bij verkoop kun je gebruik maken van onze prijscalculator (binnenkort terug beschikbaar). Voor plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde werken ligt dit anders. Er moet rekening gehouden worden met heel wat elementen waardoor een kant- en klare berekening niet mogelijk is. Wil je een correcte offerte voor een plaatsbeschrijving bij aanvang of einde werken, neem dan contact op met ons en beschrijf de situatie zo gedetailleerd mogelijk. Wij bezorgen je dan binnen de kortste keren een offerte op maat.

Kortom

(Ver)huur, verbouw of verkoop zonder zorgen dankzij een kwalitatieve en deskundige plaatsbeschrijving. Daar kun je op bouwen!