Huren of verhuren? Dan hebt u een plaatsbeschrijving nodig: een duidelijke schriftelijke vaststelling van de staat waarin de woning of appartement zich bevindt. Wettelijk verplicht voor huurwoningen, bij bouwwerken of de verkoop van een woning kiest u daar vrijwillig voor.

Plaatsbeschrijving bij aanvang en einde huur

De wet stelt dat elke huurder en verhuurder bij aanvang of einde van het huurcontract een plaatsbeschrijving moet opmaken. Een huurder is namelijk verplicht het pand of de huurwoning in dezelfde staat als bij aanvang na te laten. Dit document is uitermate belangrijk.

Is er bestaande schade, dan leid je dat af uit de bevindingen van dat moment en de plaatsbeschrijving. Ze biedt natuurlijk ook bescherming en duidelijkheid aan de huurder en vermijd eventuele misverstanden.

Vraag een plaatsbeschrijving aan

Voorwaarden voor een geldige plaatsbeschrijving:

  • Een plaatsbeschrijving is tegenstelbaar: huurder én verhuurder zijn akkoord met de inhoud van het verslag.
  • Het document dient getekend te zijn én gedateerd.
  • Een plaatsbeschrijving is omstandig: de beschrijving is voldoende gedetailleerd en beschrijft de feitelijke toestand van het pand.
  • De expertise gebeurt en het document wordt opgemaakt voor intrede van de huurder of binnen de eerste maand van bewoning. Idealiter is het onroerend goed leeg op het moment van de expertise.
  • De plaatsbeschrijving en huurovereenkomst laat u registreren bij het bevoegde registratiekantoor (FOD financiën) binnen de twee maanden na aanvang van de huurovereenkomst

Wil je zelf een plaatsbeschrijving opmaken? Dat mag. De wet verplicht niemand om beroep te doen op een externe partij.

Wij fungeren bij dit soort plaatsbeschrijvingen als onafhankelijk deskundige. Dit kan van essentieel belang zijn om latere discussies, tegenspraak of misverstanden tussen huurder en verhuurder te vermijden. Dergelijke plaatsbeschrijvingen kunnen in de rechtbank worden gebruikt als bewijsmateriaal.

Neem contact met ons op voor een plaatsbeschrijving

Contacteer ons

Plaatsbeschrijving laten maken bij werken

Ingrijpende verbouwing of andere bouwwerken gepland? Dan neemt u best het zekere voor het onzekere en laat u een PV van plaatsbeschrijving opmaken van de aanpalende eigendommen. Ongeacht of het nu om private of openbare eigendom (bijv. straat, voetpad, ...) gaat.

Tip: vraag advies aan de bouwheer. Hij weet het best welke delen risico lopen bij de geplande werken. Een PV van plaatsbeschrijving wordt meestal opgesteld in opdracht van de bouwheer of aannemer.

Het grote voordeel? Je vermijdt discussies met je buren en de overheid over eventuele schade die is veroorzaakt door de bouwwerken, bijv. scheuren, verzakkingen, waterinfiltratie, …

Vraag een plaatsbeschrijving aan

Plaatsbeschrijving laten maken bij verkoop

Tussen het tekenen van de verkoopovereenkomst en de notariële akte verloopt vaak heel wat tijd (± 3 - 4 maanden). Ondertussen is de woning leeg of woont er iemand tijdelijk. De woning kan in deze periode bewoond zijn door een huurder, maar ook door de verkoper.

Er kan dus ook schade ontstaan, al is het maar door een gebrek aan onderhoud. Misschien verdwijnen er in die maanden voorwerpen of worden onderdelen vervangen. Denk aan een oven of douchekraan die plots goedkopere toestellen blijken te zijn.

Bij verkoop op lijfrente blijft de verkoper in het pand wonen en kan dit vergeleken worden met een vorm van huur. In deze situatie is het zeker nuttig om een plaatsbeschrijving op te maken die kan dienen als vergelijkingsbasis bij uittrede of overlijden van de verkoper.
Vaak gebeurt het dat een verkoper nog een tijdje (enkele maanden of jaren) in het verkochte goed blijft wonen. Ook in dat geval is het zeker nuttig om een plaatsbeschrijving op te maken.

Om al die redenen laat je ook bij het onderteken van een compromis een plaatsbeschrijving opmaken. Dankzij deze officiële documenten staan alle bijzonderheden beschreven en ontstaan er geen misverstanden.

Plaatsbeschrijving door huis-raad experts? Eenvoudig én gemakkelijk

Onze expert maakt foto’s en registreert alle vaststellingen in een mobiele app of met een dictafoon. De audio-opname wordt vervolgens uitgetypt in een overzichtelijk verslag, het verslag met app is vrijwel onmiddellijk beschikbaar.

Wij werken steeds met mandaat, zowel voor intredende- als uittredende plaatsbeschrijvingen. Hierbij werken wij steeds met een tegenstelbaarheidstermijn waarin partijen hun eventuele opmerkingen kunnen formuleren, daarna wordt een verslag definitief en kan dit geregistreerd worden.

Vraag een plaatsbeschrijving aan

Wij werken volledig digitaal bij de oplevering van onze verslagen. Deze worden verstuur per mail en worden online bewaard op onze server, zodat deze makkelijk toegankelijk blijven. Een schriftelijk exemplaar kan uiteraard nog steeds, vraag dit gerust na.

Elektriciteit, Gas en Water

Bij elke plaatsbeschrijving bij verkoop of verhuur nemen wij de meterstanden op van water, gas en elektriciteit. Wij zorgen ook steeds voor de nodige overnamedocumenten (eandis, farys, de watergroep, ...) om ervoor te zorgen dat de tellers vlot kunnen worden overgezet naar de nieuwe huurder of eigenaar.

Hoe wij een meerwaarde brengen

Vanuit onze kennis en jarenlange ervaring leveren wij een volledige en gedetailleerde plaatsbeschrijving inclusief foto’s. Je krijgt in de eerste fase een digitaal rapport met de mogelijkheid om opmerkingen te formuleren, daarna een gedrukt en definitief exemplaar.
Meer troeven?

  • Wij hebben een uitstekend oog voor detail
  • Wij hanteren een duidelijke en overzichtelijke structuur
  • Wij bieden juridische zekerheid wanneer er bij vertrek discussies ontstaan.

Verhuur, verbouw of verkoop zonder zorgen dankzij een kwalitatieve en deskundige plaatsbeschrijving. Daar kun je op bouwen!

Vraag een plaatsbeschrijving aan

Contacteer ons

Veelgestelde vragen over plaatsbeschrijvingen

Wij hanteren duidelijke en eenvoudige tarieven. Voor plaatsbeschrijvingen bij aanvang en einde huur en plaatsbeschrijvingen bij verkoop kun je gebruik maken van onze prijscalculator.
Voor plaatsbeschrijvingen bij werken ligt dit anders. Er moet rekening gehouden worden met heel wat elementen waardoor een kant en klare berekening niet mogelijk is. Wil je een correcte offerte voor een plaatsbeschrijving bij aanvang of einde werken, neem dan contact op met ons en beschrijf de situatie zo gedetailleerd mogelijk. Wij bezorgen je dan binnen de kortste keren een offerte op maat.

Een plaatsbeschrijving moet eerst en vooral de handtekeningen van zowel de huurder als verhuurder bevatten samen met de datum van opmaak van het document. Daarnaast bevat dit ook een inventaris van alle kamers en ruimtes, een duidelijke beschrijving van alle kenmerken, te toestand en de inhoud.

Een plaatsbeschrijving is een wettelijke verplichting bij intrede van nieuwe huurders. Deze mag opgemaakt worden door u zelf, maar het is steeds beter een deskundige aan te stellen om de plaatsbeschrijving voor u op te maken. Een expert kent immers de klappen van de zweep.

Als u een plaatsbeschrijving laat maken wordt een zo gedetailleerde beschrijving van het volledige pand gemaakt met alle inhoud en de staat ervan. Bij de rondgang van een deskundige worden zowel foto's genomen als een opname met een dictafoon of mobiele app waarin alles met veel detail beschreven wordt. Er wordt steeds een schriftelijk verslag opgemaakt dat getekend wordt door alle partijen, al dan niet met mandaat.

Voor een plaatsbeschrijving bij verhuring hanteren wij duidelijke en eenvoudige tarieven. Voor een complete en correcte offerte kan u ons steeds contacteren.

In Vlaanderen is een tegensprekelijke plaatsbeschrijving verplicht voor huurwoningen die als hoofdverblijfplaats dienen voor de huurder. Deze plaatsbeschrijvingen moeten opgemaakt worden bij aanvang en beëindiging van het huurcontract of huurovereenkomsten. Beide documenten moeten geregistreerd worden en door beide partijen ondertekend worden.