Als verhuurder hebt u het recht om één keer per jaar langs te gaan bij uw huurder. Dat is handig om eventuele problemen te spotten of om te kijken of alles goed onderhouden wordt. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden wegens tijdsgebrek. Of omdat u de privacy van uw huurder niet wilt schenden. HUIS-RAAD brengt raad.

Reglementair bezoek

Op bezoek bij uw huurder, mag dat zomaar? En onder welke voorwaarden? Het antwoord luidt ‘ja’. Ten minste één keer per jaar heeft de verhuurder het recht om de staat van het pand te controleren. Hij mag wel alleen kijken of de huurder het als een goede huisvader bewoont en hem/haar (eventueel) op toekomstige kosten wijzen. En voor alle duidelijkheid: hij moet toegang krijgen van de huurder. Zomaar binnenstappen met de reservesleutel is huisvredebreuk.

Tip: neem een clausule voor een (half)jaarlijkse controle op in het contract. En vermeld ook een datum. Bijvoorbeeld de eerste woensdag van juni. 
 

Controle van a tot z

Natuurlijk bent u na één of meer jaren benieuwd naar de staat van uw pand. Behandelt uw huurder het als een goede huisvader? Zijn er mankementen die moeten verholpen worden? Zijn er zaken versleten?

Een jaarlijkse check-up biedt soelaas. Wij controleren het op …

 • Orde en netheid
 • Eventuele gebreken
 • Andere bijzonderheden

En natuurlijk krijgt ook uw huurder het woord, mocht er toch iets aan ons arendsoog ontsnappen. Want uiteindelijk woont hij/zij er dag in dag uit.
 

Onze controlebezoeken

Onze mensen nemen contact op met uw huurder om een afspraak te maken. Ze gaan daarbij tactvol te werk, zodat een goede verstandhouding met uw huurder gewaarborgd blijft. En eenmaal ter plaatse letten ze op elk detail. Gebreken worden ingedeeld in drie categorieën: grote, kleine en gevaarlijke gebreken. Enkele aandachtspunten:

 • Sanitaire voorzieningen
 • Isolatie en verwarmingstoestellen
 • Ventilatiemogelijkheden
 • Verlichting
 • Elektrische installaties
 • Gasinstallaties
 • Waterleidingen
 • Brandveiligheid
Controlebezoek uitbesteden?

CONTACT