Als verhuurder hebt u het recht om één keer per jaar langs te gaan bij uw huurder. Dat is handig om eventuele problemen te spotten of om te kijken of alles goed onderhouden wordt. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden wegens tijdsgebrek. Of omdat u de privacy van uw huurder niet wilt schenden. HUIS-RAAD brengt raad.

Vraag een controlebezoek aan

Controlebezoeken

Als verhuurder hebt u het recht om minstens één keer per jaar langs te gaan bij uw huurder. Dat is handig om eventuele problemen te spotten of om te kijken of alles goed onderhouden wordt. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden wegens tijdsgebrek. Of omdat u de privacy van uw huurders niet wilt schenden. HUIS-RAAD brengt raad.

Reglementair bezoek

Op bezoek bij uw huurders, mag dat zomaar? En onder welke voorwaarden en welke frequentie? Het antwoord luidt ‘ja'. Ten minste één keer per jaar heeft de verhuurder het recht om de staat van het pand te controleren.

Hij mag wel alleen kijken of de huurder het als een goede huisvader bewoont en hem/haar (eventueel) op toekomstige kosten wijzen. En voor alle duidelijkheid: hij moet toegang krijgen van de huurder. Zomaar binnenstappen met de reservesleutel is huisvredebreuk. Je moet toestemming vragen aan de huurder en deze is verplicht de verhuurder binnen te laten “op eenvoudig verzoek”. Weiger de huurder dit, dan kan de verhuurder naar het vredegerecht stappen.

Tip: neem een clausule voor een halfjaarlijkse of jaarlijkse controle op in het huurcontract. En vermeld ook een datum. Bijvoorbeeld de eerste woensdag van juni. Door dit te vermelden in de huurovereenkomst weet de huurder dat de controle komt en is het makkelijker hier toestemming voor te krijgen.

Laat je controlebezoek uitbesteden

Controle van a tot z

Natuurlijk bent u na één of enkele jaren benieuwd naar de staat van uw pand. Behandelt uw huurder het als een goede huisvader met veel verantwoordelijkheid? Zijn er mankementen die moeten verholpen worden? Zijn er zaken versleten?
Een jaarlijkse controle bij de huurder biedt soelaas. Wij controleren het op:

 • Orde en netheid
 • Eventuele gebreken
 • Andere bijzonderheden

En natuurlijk krijgt ook uw huurder het woord, mocht er toch iets aan ons arendsoog ontsnappen. Want uiteindelijk woont hij/zij er dag in dag uit.

Onze controlebezoeken

Bij de start nemen we eerst contact op met de huurders. Hier leggen we in overleg een afspraak vast wanneer we de controle kunnen uitvoeren. We hebben namelijk altijd toestemming nodig van de huurders.

We gaan daarbij tactvol te werk, zodat een goede verstandhouding tussen verhuurder en huurder gewaarborgd blijft. En eenmaal ter plaatse letten we op elk detail. Gebreken worden ingedeeld in drie categorieën: grote, kleine en gevaarlijke gebreken. Enkele aandachtspunten:

 • Sanitaire voorzieningen
 • Isolatie en verwarmingstoestellen
 • Ventilatiemogelijkheden
 • Verlichting
 • Elektrische installaties
 • Gasinstallaties
 • Waterleidingen
 • Brandveiligheid
 • Algemeen toezicht op de belangrijkste zaken
Controlebezoek uitbesteden?

Contacteer ons voor een controle bij uw huurders

Veelgestelde vragen

Een bezoek aan je huurders ter controle van de staat van het pand is als verhuurder minstens één maal per jaar mogelijk. Indien je de frequentie wil verhogen dan kan dit in overleg bij het opmaken van de huurovereenkomst. Wanneer dit in het contract staat en de huurders weigeren u toch de toegang, dan kan u via het vredegerecht toegang krijgen tot de woning.

De huurder mag een gemotiveerd controlebezoek niet weigeren. De verhuurder mag uiteraard niet zomaar de woonst binnen treden, en moet dus wel duidelijk aangeven dat het gaat om een controlebezoek. Zo een controlebezoek moet steeds gebeuren met het oog op goed onderhoud van het pand. De huurder mag een controlebezoek dus niet weigeren. Weiger je dit toch als huurder dan kan de eigenaar naar de vrederechter gaan en een controlebezoek eisen.

Tijdens het bezoek kijken we verschillende belangrijke punten na. Zo oordelen we onder andere over de verantwoordelijkheid van de gebruiker, de staat van het pand, en voeren we een visuele controle uit van alle installaties en leidingen in de woning.

Het kan zeker een goed idee zijn om de controles op te nemen in het contract als verhuurder. Zo hebt u steeds een afspraak waar u contractueel op kan terugvallen. Ook bij aanvang van de huur zal een contractuele afspraak en een vaste controle slechte huurders afschrikken en waakzaam maken.