Meningsverschil tussen huurder en verhuurder? Wij wijzen je de weg naar een passende oplossing, want elk geschil is weer anders. Meestal is de oorzaak achterstallige huur of een verhuurder die herstellingen weigert uit te voeren. Je kunt natuurlijk meteen naar de rechter stappen, maar meestal zijn er betere manieren om een geschil aan te kaarten en op te lossen.

Huurgeschillen en oplossingen

1. Geschilbehandeling in der minne

Huurder en verhuurder gaan de dialoog aan, bespreken hun grieven en komen in het beste geval ook tot een oplossing. Eén waar beide partijen zich in kunnen vinden en dat zetten ze (eventueel) ook nog eens op papier. Er is dus geen discussie meer mogelijk achteraf. Voor deze oplossing is geen tussenkomst van een professional nodig.

2. Bemiddeling

Is het water écht te diep tussen beide partijen? Een bemiddelaar, tussenpersoon of arbiter luistert naar de standpunten, analyseert en stelt een compromis voor. Het grote voordeel? Huurder en verhuurder tonen zich meer bereid tot toegevingen omdat een buitenstaander zijn licht laat schijnen over de zaak.

3. Procedure tot verzoening

Een verzoeningsprocedure bij de vrederechter is gratis en gebeurt meestal zonder advocaat. Ze lijkt sterk op bemiddeling, alleen is de bemiddelaar hier een vrederechter. In sommige gevallen is deze procedure verplicht. Dat is zo bij een ...

  • Aanpassing van de huurprijs wanneer huurder en verhuurder zelf niet tot een akkoord komen
  • Invordering van achterstallige huurgelden
  • Uithuiszetting

Uitkomst? Bij een verzoening resulteert de overeenkomst in een proces-verbaal (vonnis). In het andere geval wordt een proces-verbaal van niet-verzoening opgemaakt.

4. Gerechtelijke procedure

Als de vorige methodes geen oplossing bieden, volgt meestal een gerechtelijke procedure. De kosten lopen snel op, zeker als het gaat om een dagvaarding. Maar het is vaak de enige oplossing gezien de context van het geschil. Om bepaalde rechten af te dwingen, bijv. een uithuiszetting, heb je sowieso een vonnis nodig. Procedurekosten reduceren? Dan verschijnen huurder en verhuurder vrijwillig of dienen ze een verzoekschrift in. Zo sparen ze de kosten van de gerechtsdeurwaarder uit.

Juridisch advies door huis-raad.be

Gratis kennismakingsgesprek

Wat is je geschil? Hoe is het ontstaan en wat is de huidige stand van zaken? Vertel ons alle details. Briefwisseling of andere documenten? Fijn, die kijken we dan graag even in. Na dit eerste kennismakingsgesprek krijg je al een beknopt juridisch advies waarmee je een stuk verder kunt.

Diepere analyse en uitgebreid advies

Sommige dossiers zitten iets complexer in elkaar en vragen om een grondiger aanpak. We kijken naar alle details en formuleren een schriftelijk advies. In dit stadium reken je ook op ons voor het nemen van concrete stappen via telefoon, mail of brief. Als je dat wilt natuurlijk.

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan

Administratie en ander papierwerk

Als verhuurder krijg je te maken met een administratieve rompslomp. Afrekeningen, syndicuskosten, betalingsherinneringen, ingebrekestellingen, ... Wij hebben de nodige praktijkervaring om u daarbij te helpen.

Jaarlijkse afrekeningen van de syndicus

Kosten voor de gemeenschappelijke delen? Of voor het verbruik van water? Meestal wordt een provisie aangerekend, maar wat is nu juist ten laste van de huurder en verhuurder? Doe een beroep op onze expertise, zodat je discussies vermijdt. We bekijken samen de afrekening en maken het juiste onderscheid. Benieuwd naar de grote lijnen?

Ten laste van de eigenaar: brandverzekering, renovaties en grote herstellingen
Ten laste van de huurder: verbruik EGW, schoonmaak, onderhoud en kleine herstellingen aan het gebouw

Herinneringen en ingebrekestellingen

Je huurder betaalt niet meer? Of te laat? Natuurlijk probeer je het eerst in der minne te regelen, maar na verloop van tijd zal je toch naar andere middelen moeten grijpen. Herinneringsbrieven, ingebrekestellingen en zelfs de voorbereiding van een juridisch dossier voor je advocaat om mee naar de vrederechter te stappen.

Soms baat alleen nog een gerechtelijke procedure. Wij bieden juridisch advies en maken het aangelegde dossier met herinneringen en ingebrekestelling over aan een advocaat van je keuze.

Nalatigheid

Betaalt je huurder te laat? Of laat je huurbaas na om herstellingen uit te voeren? Ook dan zal je uiteindelijk herinneringen en ingebrekestellingen moeten sturen. Wij verzorgen de schriftelijke communicatie en nemen de nodige stappen. Doe ook gerust een beroep op ons voor bemiddeling en begeleiding bij eventuele gerechtelijke stappen.

Huurherstellingen, wie betaalt wat?

Kortom

Wij helpen je een passende oplossing te vinden voor elk probleem met je huurder of verhuurder. Een eerste gesprek is altijd gratis.

Maak nu een afspraak

Kies tenminste twee verschillende datums.

 : 
 : 
 :