Doe een beroep op de ervaring en de kennis van Huis-Raad

Een juridisch probleem, vraag raad aan ons team

Een meningsverschil tussen verhuurder en huurder kan voorvallen. Maar gelukkig is er vaak een passende oplossing voor elk geschil. Het kan liggen aan de achterstallige huur, of aan de verhuurder dat een herstelling weigert uit te voeren.

U kunt bij geschillen ook meteen naar de rechter stappen, maar meestal er zijn betere manieren om een geschil op te lossen. Zo kan een onderlinge overeenkomst tussen beide partijen of een goede verstandhouding al veel oplossen.

Voor alle huurgeschillen een passende oplossing

1. Geschilbehandeling in der minne

De verhuurder en huurder zitten samen aan tafel en gaan een gesprek aan. Hier bespreken ze het probleem en komen in het beste geval ook tot een oplossing. De oplossing is er een waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Wanneer het gewenst is kan dit eventueel ook op papier gezet worden. Hierbij geven beide partijen hun goedkeuring aan het onderling akkoord en er is geen discussie mogelijk achteraf.

Voor deze oplossing bij geschillen is er geen interventie nodig van een professional. Wanneer een oplossing als deze voor beide partijen onmogelijk blijkt en mondeling geen akkoord kan gemaakt worden, dan moet er gekeken worden voor een andere oplossing.

2. Bemiddeling

Zowel de partijen van de huurders als de verhuurders kunnen het maar niet eens worden? Dan is het tijd dat er een bemiddelaar of tussenpersoon komt luisteren naar beide standpunten. Deze tussenpersoon analyseert beide verhalen en beoordeeld de situatie.

Eenmaal het volledige verhaal duidelijk is kan de persoon bemiddelen en een compromis voorstellen aan elke partij. Omdat de huurder en verhuurder te maken hebben met een buitenstaander, tonen ze zich meestal meer bereid tot toegevingen.

3. Procedure tot verzoening

Een verzoeningsprocedure bij de vrederechter is gratis en gebeurt meestal zonder advocaat. Ze lijkt sterk op bemiddeling, alleen is de bemiddelaar hier een vrederechter. In sommige gevallen is deze procedure verplicht. Dat is zo bij een:

  • Aanpassing van de huurprijs wanneer huurder en verhuurder zelf niet tot een akkoord komen
  • Invordering van achterstallige huurgelden
  • Uithuiszetting

Beide partijen moeten voor de vrederechter verschijnen. Bij een verzoening resulteert de overeenkomst in een proces-verbaal (vonnis). In het andere geval wordt een proces-verbaal van niet-verzoening opgemaakt. In het laatste geval is een gerechtelijke procedure opstarten de volgende stap.

4. Gerechtelijke procedure

Wanneer alle bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden voor het probleem, dan volgt meestal een gerechtelijke procedure. De gerechtskosten lopen snel op, zeker als het gaat om een dagvaarding. Maar in sommige gevallen is dit de enige mogelijkheid bij een geschil.

In bepaalde gevallen is er ook een vonnis nodig om bepaalde rechten af te dwingen. Een voorbeeld hiervan is een uithuiszetting.

Als u de kosten van de procedure wenst te reduceren, dan is een vrijwillige verschijning van de huurder en verhuurder nodig of dienen ze een verzoekschrift in. Hierdoor kunt u de kosten van de gerechtsdeurwaarder uitsparen.

Juridisch advies door huis-raad.be

Gratis kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek luisteren we eerst wat het geschil is. Hoe is het ontstaan en waar staat u ten opzichte van de tegenpartij. We luisteren met aandachtig oor naar alle details om een goede inschatting te kunnen maken van de situatie.

Zijn er brieven of andere belangrijke documenten zoals een contract of huurovereenkomst? Laat het ons weten, dan kijken we deze documenten graag in zodat we ze kunnen opnemen in uw dossier.

Na het eerste kennismakingsgesprek krijgt u alvast een beknopt juridisch advies waarmee u reeds aan de slag kunt.

Diepere analyse en uitgebreid advies

Omdat veel dossiers complexer in elkaar zitten, is er ook een grondige aanpak noodzakelijk. Hier bekijken we in detail de geschillen en zorgen voor een duidelijk en diepgaand schriftelijk advies.

Wenst u dat we een aantal zaken afhandelen dan kunnen we concrete stappen nemen via telefoon, mail of per brief. Enkel en alleen op uw verzoek en wanneer u dat wenst.

Vraag nu een gratis kennismakingsgesprek aan

Administratie en ander papierwerk

Als verhuurder of eigenaar krijgt u te maken met heel wat administratie. Het kan gaan van syndicuskosten tot betaalherinneringen, ingebrekestellingen en nog veel meer.

Voor alle administratieve taken kunt u rekenen op de experts van Huis-Raad. Dankzij onze uitgebreide ervaring in de praktijk hebben we steeds alles in huis om uw administratieve zaken op te lossen. Laat ons helpen bij uw administratie.

Hieronder bekijken we in detail wat we voor u kunnen betekenen als het gaat over de administratie van uw vastgoed.

Jaarlijkse afrekeningen van de syndicus

Er komen heel wat kosten kijken bij vastgoed. Van kosten voor de gemeenschappelijke delen tot het verbruik van water, elektriciteit en gas. In veel gevallen is het dan ook niet duidelijk welke kosten voor de huurder zijn en welke voor de verhuurder.

Door beroep te doen op onze expertise binnen de sector kan u discussies vermijden en duidelijkheid scheppen in uw huurovereenkomst. Wij bekijken samen de afrekening en maken een duidelijk onderscheid tussen de verschillende kosten.

In de meeste gevallen is er een erg gelijkaardige verdeling van deze kosten. Hieronder splitsen we de meest courante kosten op in twee groepen:

Ten laste van de eigenaar: brandverzekering, renovaties en grote herstellingen
Ten laste van de huurder: verbruik EGW, schoonmaak, onderhoud en kleine herstellingen aan het gebouw

Herinneringen en ingebrekestellingen

Achterstallige huur van uw huurders omdat ze te laat betalen of zelfs helemaal niet? Uiteraard probeert u eerst om onderling tot een akkoord te komen. Maar wanneer dit blijft aanhouden zal u toch moeten kijken naar een andere oplossing.

Schriftelijke herinneringen, ingebrekestellingen en ook het voorbereiden van een juridisch dossier voor uw advocaat kunnen wij voorzien. Met deze document kunnen de advocaten naar de vrederechter stappen.

Soms baat alleen nog een gerechtelijke procedure. Wij bieden juridisch advies en zullen het aangelegde dossier met herinneringen en ingebrekestelling indienen bij de bevoegde advocaat van uw keuze.

Nalatigheid

Zowel voor huurders als verhuurder is nalatigheid een onaangenaam voorval. Wanneer een verhuurder een herstelling niet uitvoert of uw huurder niet betaald, is het tijd om extra hulp in te roepen.

U zal eerst een aantal herinneringen moeten sturen en uiteindelijk een ingebrekestelling. Wij kunnen u helpen bij deze schriftelijke communicatie en ondersteunen en begeleiden u bij het nemen van de nodige stappen.

Blijft het probleem aanhouden, dan kunt u ook beroep doen op ons voor bemiddeling en begeleiding. Ook bij eventuele gerechtelijke stappen en het nemen van een advocaat kunt u rekenen op onze expertise en ondersteuning.

Huurherstellingen, wie betaalt wat?

Laat je helpen door een expert van Huis-Raad

Wij helpen je een passende oplossing te vinden voor elk geschil met je huurder of verhuurder. Een eerste gesprek is altijd gratis dus aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen u met veel plezier verder.

Kies tenminste twee verschillende datums.

 : 
 : 
 : 

Veelgestelde vragen in verband met huurgeschillen en juridische bijstand

Wanneer u te maken heeft met een geschil kunt u beroep doen op een van de diensten van Huis Raad. Onze experts hebben ervaring met het begeleiden van zowel huurders als verhuurders in deze situaties. Wij ondersteunen de verzoeker bij het gewenste onderdeel en kunnen helpen bij het opstellen van een dossier om uiteindelijk mee naar de rechtbank te stappen.

Eerst wend u zich tot het vredegerecht dat bevoegd is in de regio waarin de verhuurde woning ligt. Eenmaal u het bevoegde vredegerecht heeft gevonden kunt u een verzoeningsprocedure aanvragen aanvragen bij de vrederechter. U heeft twee mogelijkheden. Dit doet u per brief ten aanzien van de vrederechter. In deze brief  staan je identiteitsgegevens, het probleem en wie de tegenpartij is. Een tweede optie is om naar het vredegerecht te gaan daar op de griffie een aanvraag te doen tot verzoening.

Bij ons is het eerste kennismakingsgesprek altijd gratis. Op het einde van dit gesprek krijgt u steeds een eerste juridisch advies gratis. Wanneer de geschillen complexer zijn is het vaak wel nodig om verdere gesprekken aan te gaan. Afhankelijk van uw situatie kunnen bepaalde diensten van ons opgenomen worden in het proces om u te helpen bij het vinden van een oplossing voor beide partijen.

Juridisch advies of juridische dienstverlening is, het ondersteunen van een rechtzoekende met een juridische problematiek door advies te geven om dit probleem op te lossen. Het het is vaak nauw gebonden met heel wat regels en de wet. Zorg er steeds voor dat de aangestelde persoon bevoegd is om advies te geven over dit onderwerp.