COVID-19 maatregelen bij huis-raad experts

COVID-19 MAATREGELEN BIJ HUIS-RAAD EXPERTS

 

versie 24 maart 2021

 

 

 

Het coronavirus is heden niet meer weg te denken uit de maatschappij. Wij hechten het grootste belang aan de gezondheid van onze klanten, partners en medewerkers. Wij willen u dan ook met aandrang vragen om onderstaande maatregelen strikt op te volgen.

 

 

Afspraken gaan door zoals gepland

Expertises vinden plaats zonder partijen

 

 

Vanaf 27 maart 2021 nemen wij volgende maatregelen teneinde de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij danken u alvast om deze ter harte te nemen.

 

 

Algemeen

 

Huis-raad experts werkt steeds met een mandaat. Hierdoor is het niet nodig dat huurder, verhuurder en/of makelaar aanwezig is tijdens de expertise en kan de expert in alle veiligheid werken. De bevoegde overheidsinstanties bevestigden expliciet dat deze procudure de tegenstelbaarheid van de expertise niet in het gedrang brengt.

 

Een korte aanwezigheid van intredende of vertrekkende huurder is wenselijk voor overdracht van tellers en sleutels.

 

Onderstaande regels zijn steeds van toepassing:

 

 

Wanneer minstens één partij bovenstaande regels niet respecteert, is de expert verplicht de afspraak te annuleren en onmiddellijk het pand te verlaten. Dit in het belang van ieders veiligheid.

 

 

 

Plaatsbeschrijvingen bij aanvang huur

 

 

Volgende regels zijn van toepassing:

 

 

 

Bijzondere opmerkingen:

 

 

 

Tegenstelbaarheid:

 

Huurder en verhuurder hebben na oplevering van het verslag van de expertise 10 kalenderdagen tijd om hun eventuele opmerkingen te formuleren. Dit staat tevens geformuleerd in het mandaat voor opmaak van de plaatsbeschrijvingen en in de voorafgaande bepalingen van het eigenlijke verslag.

 

 

 

Plaatsbeschrijvingen bij einde huur

 

 

Volgende regels zijn van toepassing:

 

 

 

Bijzondere opmerkingen:

 

 

Tegenstelbaarheid:

 

Huurder en verhuurder hebben na oplevering van het verslag van de expertise 5 kalenderdagen tijd om hun eventuele opmerkingen te formuleren. Dit staat tevens geformuleerd in het mandaat voor opmaak van de plaatsbeschrijvingen en in de voorafgaande bepalingen van het eigenlijke verslag.

 

 

 

Plaatsbeschrijving bij verkoop

 

 

Volgende regels zijn van toepassing:

 

 

 

Bijzondere opmerkingen:

 

 

 

Tegenstelbaarheid:

 

Koper en verkoper hebben na oplevering van het verslag van de expertise 10 kalenderdagen tijd om hun eventuele opmerkingen te formuleren. Dit staat tevens geformuleerd in het mandaat voor opmaak van de plaatsbeschrijvingen en in de voorafgaande bepalingen van het eigenlijke verslag.

 

 

 

Plaatsbeschrijving bij aanvang of einde werken

 

 

Volgende regels zijn van toepassing:

 

 

 

Bijzondere opmerkingen:

 

 

 

Tegenstelbaarheid:

 

De eigenaar, bouwheer en/of aannemer hebben na oplevering van het verslag van de expertise 10 kalenderdagen tijd om hun eventuele opmerkingen te formuleren. Dit staat tevens geformuleerd in het mandaat voor opmaak van de plaatsbeschrijvingen en in de voorafgaande bepalingen van het eigenlijke verslag.